Säkerhet för ditt företag

Larm - Service - Kameraövervakning - Passersystem

Säkerhet för ditt företag

Larm - Service - Kameraövervakning - Passersystem

Vi installerar företagslarm som ger bättre säkerhet

Behöver ditt företag se över säkerheten? Skapa ett bättre inbrottsskydd, betala lägre försäkringspremier och skapa en tryggare arbetsplats med ett modernt företagslarm!

Vi kan hjälpa dig genom att leverera moderna och effektiva företagslarm och andra säkerhetslösningar för alla typer av verksamheter. Inbrottslarm, passersystem, porttelefoni och kameraövervakning – vi samarbetar med många etablerade leverantörer av säkerhetsprodukter för företag.

Välkommen att du vill kontakta oss om du är intresserad av en offert på några av våra lösningar inom företagslarm. Vi kan även ta över serviceansvaret på befintliga anläggningar.

företagslarm

Inbrottslarm - effektivt och lättskött

Ett professionellt och modernt inbrottslarm fungerar inte endast genom att avge höga ljud eller blinkande ljus, även om det i grunden är väl beprövat och funktionellt i ett avskräckande syfte samt uppmärksammar omgivningen på ett effektivt sätt.

Ett modernt larm bör även ringa upp till en certifierad larmcentral och som oberoende säkerhetsföretag samarbetar vi med många av de större larmcentral/bevakningsbolagen.

De flesta moderna larmsystem kan idag även synkroniseras med en rad andra automatiserade funktioner såsom styrning av lampor, dörrar, kameraövervakning, lås med mera. Vanligtvis använder man en kombination av dessa olika system. Vid ett första möte informerar vi dig om vilka valmöjligheter du har samt vilket system som passar dina behov bäst.

Företagslarm – fyra starka fördelar

  • Risken för inbrott minskar. Kameror som är synliga och skyltar som informerar om övervakningen avskräcker tjuvar, som alltid letar efter enkla byten. Ett larm med strategiskt planerade kameror reducerar risken för inbrott.

  • Lägre försäkringspremie. Om du investerar i ett företagslarm kan du reducera din fastighetsförsäkring väsentligt. Premien baseras på risken för förluster som minskar väsentligt. Många försäkringsbolag erbjuder en rabatt till företag med larm.

  • En trygg och säker arbetsplats. Ett företagslarm visar att du bryr dig om dina anställda och deras trygghet på jobbet. Ett smart steg mot en positiv arbetsmiljö.

  • Bevismaterial. Med kameraövervakning kan tjuven identifieras på bilder och inspelningar och chansen att de kan hållas ansvariga för inbrottet ökar.

Generösa serviceavtal

Vi månar om våra kunder och deras trygghet och erbjuder därför generösa serviceavtal till samtliga säkerhetsanläggningar. Vi tar fram ett skräddarsytt avtal som passar dina behov perfekt – där ingår exempelvis avprovning, batteribyte, fri telefonsupport, fjärrservice, inställelsetid m.m.

Du tilldelas en personlig kontakt redan vid installation som finns med dig för all tänkbar hjälp gällande din nya säkerhetsanläggning.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att teckna ett serviceavtal på en ny eller befintlig säkerhetsanläggning. Tillsammans ser vi över förutsättningarna för dina system och tar fram en lönsam och effektiv lösning.


Företagslarm - olika prisnivåer

Nedan följer en generaliserad bild av de fyra vanligaste typerna av företagslarm. Priset varierar beroende på storlek, märke och antal.

Inbrottslarm:

Prisklass: Måttlig till hög
Inbrottslarm varierar i pris beroende på komplexitet och funktioner. Grundläggande system med dörrsensorer och fönsterkontakter kan vara prisvärda, medan avancerade system med rörelsedetektorer och integrerade lösningar kan vara dyrare.

Brandlarm:

Prisklass: Måttlig till hög
Priset för brandlarm beror på teknologin som används. Enkla brandvarnare är prisvärda, medan avancerade system som rökdetektorer och värmedetektorer kan vara dyrare.

Kameraövervakningssystem:

Prisklass: Måttlig till hög
Kameraövervakningssystem finns i olika prisklasser beroende på kvalitet, upplösning och funktioner. Enkla system med några kameror kan vara prisvärda, medan högupplösta, nätverksbaserade system med fjärrövervakningsfunktioner kan vara dyrare.

Åtkomstkontrollsystem:

Prisklass: Hög
Åtkomstkontrollsystem är ofta mer avancerade och har därför en högre prislapp. Biometriska system och avancerade kortläsare är exempel på teknologier som kan höja kostnaderna. Integration med andra säkerhetssystem kan också påverka priset.


Hyra företagslarm för akuta lägen

Ibland fungerar inte ett larm som de ska – det kan vara planerat som vid en renovering eller akut när hela larmsystemet har havererat av någon anledning. Om du hamnat i en sådan knipa kan du vända dig till oss och hyra ett trådlöst larmsystem. Alla våra system inkluderar sex detektorer som anpassas efter verksamhetens speciella behov. Några exempel på lösningar är videoverifiering, magnetkontakter, rökdetektorer med mera. Och det går självklart bra att bygga ut dessa akuta företagslarm med flera detektorer om det skulle behövas.

Larmen är uppkopplade mot en larmcentral. Vi tar hand om all administration runt systemet.

Företagslarm för byggarbetsplatser

Stölder, vandaliseringar och intrång i största allmänhet ökar på byggarbetsplatser runt om i landet. Därför finns det ett stort behov hos byggentreprenör av smidiga säkerhetslösningar som går att anpassa över tid. Byggarbetsplatser är ju alltid temporära och ändras med tiden.

Vi kan erbjuda system som går att anpassa till byggarbetsplatser av olika slag. Det handlar om en hybridlösning av trådbundna och trådlösa detektorer, utrustade med rörelsedetektorer med videoverifiering, rökdetektorer för brandindikering, dimgeneratorer och extra starka sirener för att skydda verktyg, kameror och annan essentiell utrustning på en byggarbetsplats.

Systemet hanteras smidigt på distans

Larmet hanteras med hjälp av en manöverpanel med knappsats eller larmas av och på med automatik på förutbestämda tider. När bygget fortskrider utökas larmpunkterna där de behövs, exempelvis vid portar, dörrar, trapphus med mera. När bygget är färdigställt så är det enkelt att montera ned larmsystemet. Vi erbjuder system för företagslarm som passar för både stora och små byggarbetsplatser.

Inbrottslarm och inbrottsskydd – vad är skillnaden?

Det är inte ovanligt att blanda ihop de båda likartade begreppen inbrottslarm och inbrottsskydd. Här går vi igenom skillnaden och några andra saker som kan vara bra för ett företag som funderar på att uppdatera sitt larmsystem.

Skillnaden mellan inbrottsskydd och inbrottslarm är att det förstnämnda är ett bredare begrepp som innefattar larm och en rad andra säkerhetsfaktorer. Inbrottsskydd kan innebära allt från svårforcerade och godkända dörrlås till funktioner som larmar och avbryter inbrott, som exempelvis kamerabevakning med högtalarutrop och dimgeneratorer.

Ett företagslarm är alltså en viktig del av ett det större system som ett företags inbrottsskydd är. Är du osäker på vad du ska satsa på när det handlar om ditt företags säkerhet? Våra experter kan hjälpa dig att se över ditt företags inbrottsskydd och ge tips om vilket företagslarm som passar bäst för de aktuella behoven i dina lokaler.

Vad som behövs varierar beroende på ett flertal olika faktorer. Hur ser verksamheten ut och hur mycket stöldbegärlig egendom finns i företagets lokaler? Detta avgör vilka skyddsklasser som kan kan bli aktuella. Vi hjälper dig att identifiera ditt företags behov av skydd.

Företagslarm – råd som ger ditt företag bättre skydd

De flesta företag letar efter besparingar i den dagliga verksamheten. Ett område som ett företag absolut inte bör spara in på är säkerheten – även om det givetvis kan vara frestande. Billiga gör-det-självlösningar och övertro på människors vaksamhet kan utsätta företagets anställda för risker - du blottar också verksamheten för inbrott, stölder av företagsdata och insiderattacker.

Med smart planering, uppfinningsrikedom och rätt larmsystem är det fullt möjligt att hålla ditt företag tryggt och säkert till en rimlig kostnad. Här är några tips som hjälper din firma mot en säker framtid med hjälp av företagslarm.

Planera larmet i god tid

Du behöver som sagt inte spendera en förmögenhet på larm och andra säkerhetssystem. Börja med att prata med försäkringsbolaget för att se om din försäkring ger några rabatter på larmsystem. En del av kostnaderna kanske också kan täckas av en ansvarsförsäkring för arbetsgivare. Tala med en risk- och skadereglerare som kan visa dig vilka alternativ som finns att tillgå. Men se till att eventuella besparingsåtgärder inte leder till en osäker miljö på arbetsplatsen.

Gör en riskbedömning

Många företag gör misstaget att anta att högre risk automatiskt innebär en högre kostnad för att förebygga det. Den missen går att undvika genom att göra en riskbedömning. Är företaget i riskzonen för att bli måltavla för en cyberattack så kan det vara värt att investera i ett mer sofistikierat företagslarm som erbjuder större motståndskraft mot den typen av hot.

Videoövervakning är inget att vara rädd för

Om du anser att det finns risk för en fysisk attack mot dina företagslokaliteter så kan det vara smart att investera i ett riktigt robust larmsystem som inkluderar videoövervakning. Om du har resurser att satsa på ett sådant system så får du en bättre överblick över vad som händer utanför dina lokaler. En verklig trygghet. Dessutom får du på detta sätt bättre koll på vilka som rör sig in och ut i lokalerna.

Genomför en riskhanteringsstrategi

Det bästa sättet att se till att ditt företag är tryggt och säkert är att genomföra en riskhanteringsstrategi och ta fram en bestämd säkerhetsplan. Dessa två åtgärder gör att du kan minimera riskerna för såväl fysiska som digitala attacker. Med hjälp av dessa tips kan hålla ditt företag säkert med hjälp av våra effektiva och smidiga företagslarm.

Vi skyddar ditt företags tillgångar med moderna larmsystem