Säkerhet för ditt företag
med effektiva företagslarm

Larm - Service - Kameraövervakning - Passersystem

Säkerhet för ditt företag
med effektiva företagslarm

Larm - Service - Kameraövervakning - Passersystem

Vi installerar företagslarm som ger bättre säkerhet

Behöver ditt företag se över säkerheten? Skapa ett bättre inbrottsskydd, betala lägre försäkringspremier och skapa en tryggare arbetsplats med ett modernt företagslarm.

Vi kan hjälpa dig genom att leverera moderna och effektiva företagslarm och andra säkerhetslösningar för alla typer av verksamheter. Inbrottslarm, passersystem, porttelefoni och kameraövervakning – vi samarbetar med många etablerade leverantörer av säkerhetsprodukter för företag.

Välkommen att du vill kontakta oss om du är intresserad av en offert på några av våra lösningar inom företagslarm. Vi kan även ta över serviceansvaret på befintliga anläggningar.

företagslarm

Kompletta installationer och temporära lösningar

Oavsett om du är i behov av akut hjälp med ett temporärt system eller om du behöver en komplett installation av ett företagslarm så kan vi erbjuda dig lösningar som passar just din verksamhet.

Om du anlitar oss så kan du och dina anställda känna sig trygga med oss som partner, våra produkter och säkerhetsanläggningar. Vi är erfarna proffs när det handlar om företagslarm och säkerhet. Vi levererar vad du behöver när du behöver det. Dessutom finns vid din sida lång efter att larmet är på plats – vi erbjuder även service och support och all den hjälp du behöver.

Vi samarbetar med ledande säkerhetsföretag

Vi samarbetar idag med många säkerhetsföretag i rollen som underentreprenör. Vi installerar, gör service och utbildar kunder om företagslarm och andra produkter inom larm, passersystem och kameraövervakning. Bland de system vi arbetar med finns bland annat SPC, Galaxy, Entro, Power och Milestone.

Vi kan vara med redan vid projekteringen av ett säkerhetssystem. Ritningar, dokumentation, tidsåtgång – vi ger dig och ditt företag i alla delar av processen. Självklart tar vi även hand om installationen av ditt företagslarm om du behöver det. Vi erbjuder även utbildning för våra system – antingen i våra egna lokaler eller ute hos ditt företag.

Företagslarm – fyra starka fördelar

  • Risken för inbrott minskar. Kameror som är synliga och skyltar som informerar om övervakningen avskräcker tjuvar, som alltid letar efter enkla byten. Ett larm med strategiskt planerade kameror reducerar risken för inbrott.
  • Lägre försäkringspremie. Om du investerar i ett företagslarm kan du reducera din fastighetsförsäkring väsentligt. Premien baseras på risken för förluster som minskar väsentligt. Många försäkringsbolag erbjuder en rabatt till företag med larm.
  • En trygg och säker arbetsplats. Ett företagslarm visar att du bryr dig om dina anställda och deras trygghet på jobbet. Ett smart steg mot en positiv arbetsmiljö.
  • Bevismaterial. Med kameraövervakning kan tjuven identifieras på bilder och inspelningar och chansen att de kan hållas ansvariga för inbrottet ökar.

 

Hyra företagslarm för akuta lägen

Ibland fungerar inte ett larm som de ska – det kan vara planerat som vid en renovering eller akut när hela larmsystemet har havererat av någon anledning. Om du hamnat i en sådan knipa kan du vända dig till oss och hyra ett trådlöst larmsystem. Alla våra system inkluderar sex detektorer som anpassas efter verksamhetens speciella behov. Några exempel på lösningar är videoverifiering, magnetkontakter, rökdetektorer med mera. Och det går självklart att bygga ut dessa akuta företagslarm med flera detektorer om det skulle behövas.

Larmen är uppkopplade mot en larmcentral. Vi tar hand om all administration runt systemet.

Företagslarm för byggarbetsplatser

Stölder, vandaliseringar och intrång i största allmänhet ökar på byggarbetsplatser runt om i landet. Därför finns det ett stort behov hos byggentreprenör av smidiga säkerhetslösningar som går att anpassa över tid. Byggarbetsplatser är ju alltid temporära och ändras med tiden.

Vi kan erbjuda system som går att anpassa till byggarbetsplatser av olika slag. Det handlar om en hybridlösning av trådbundna och trådlösa detektorer, utrustade med rörelsedetektorer med videoverifiering, rökdetektorer för brandindikering, dimgeneratorer och extra starka sirener för att skydda verktyg, kameror och annan essentiell utrustning på en byggarbetsplats.

Systemet hanteras smidigt på distans

Larmet hanteras med hjälp av en manöverpanel med knappsats eller larmas av och på med automatik på förutbestämda tider. När bygget fortskrider utökas larmpunkterna där de behövs, exempelvis vid portar, dörrar, trapphus med mera. När bygget är färdigställt så är det enkelt att montera ned larmsystemet. Vi erbjuder system för företagslarm som passar för både stora och små byggarbetsplatser.

 

Vi skyddar ditt företags tillgångar med moderna larmsystem